Tema: Koncepter og kvalitet på udsatte voksenområdet

Det danske velfærdsamfund er i disse år under markante forandringer. Den politiske dagsorden har i den sammenhæng i stigende omfang fokus på koncepter, når velfærdsydelser skal planlægges. Der implementeres således ofte koncepter i bestræbelserne på at kvalitetsudvikle velfærdsydelserne, hvilket kan resultere i øget standardisering, testning samt evaluering af indsatserne for borgere i udsatte positioner. Det rejser spørgsmål om, hvorledes koncepter kan påvirke disse borgere og også om, hvordan koncepterne kan øve indflydelse på grundlaget og den måde de såkaldte velfærdsprofessionelle arbejder på. Når koncepter besluttes og indlejres i velfærdsydelserne på udsatte voksenområdet, kan det ses som et resultat af forskellige værdier, interesser samt logikker og koncepter kan derfor opfattes forskelligt og flertydigt.

NUVO konferencen 2019 har derfor til formål at undersøge og diskutere, hvordan konceptualisering får betydning for mennesker i udsatte positioner samt hvordan denne udvikling påvirker professionelles arbejde.

Temaer til

  • workshop – 20 min. oplæg og 20 min. diskussion
  • præsentation – 15 min oplæg og 5 min. diskussion
  • Politik og styring
  • Kvalitet og vidensformer
  • Borgerpositioner, koncepter og kvalitet
  • Undervisning og koncepter
  • Fra praksiserfaring til koncept
  • Koncepter som praksis

Deadline for abstracts den 11.6.2019 sendes til Louise Hvitved Byskov: lohv@pha.dk eller Ulla Skjødt: usk@pha.dk

Besked om antaget abstract den 15.6.2019

Tilmelding til konferencen senest den 1.7.2019

Foreløbige oplæg

Hanne Kathrine Krogstrup, professor, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet
Styringstrend og brugerperspektiver – Hvad er egentlig forskellene på de forskellige styringstrend, og hvilke brugerperspektiver repræsenterer de?

Jannie Petersen, Foredragsholder og driver Hotellet på Vesterbro –  under Kbh.s kommune

Foredraget er både underholdende og alvorligt og handler om Jannies rejse fra et liv som anbragt barn, stofmisbruger, hjemløs og prostitueret til nu at drive HOTELLET på Vesterbro i samarbejde med mennesker, der har psykosociale problemstillinger og modtager kontanthjælp.

Kompagni KARAVANA i Aarhus v. Mette Kirstine Demuth, Dramalærer/instruktør og kunstnere fortæller om deres metode/koncept, og en gruppe kunstnere (borgere) viser, hvad de laver inden for drama.

Søren Salling Weber og Inge Storgaard Bonfils, lektor, ph.d., Københavns Professionshøjskole 

I dette oplæg præsenteres indsigter fra et aktuelt forskningsprojekt om implementering af den evidensbaserede beskæftigelsesmetode; Individuelt Planlagt Job med Støtte (IPS). Vi sætter fokus på hvordan evidens-baseret praksis fortolkes, forhandles og forskydes når det bevæger sig fra forskning og ind i institutioner og praksis.

Dato: 26. og 27. september 2019
Sted: Konferencecenter ’Huset’ i Middelfart
Pris 2.975 kr. ex moms – tilmelding fra 1. februar 2019

Tilmeld dig her

Bilag

Call NUVO konference 26.9 og 27.9 2019

Abstract NUVO 2019